Suplování:   Pondělí 1.11.2021

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.C

           

jiný

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Dvořáčková Renata

6.hod

změna

USW

4.C (1.sk)

(202)

 
 

7.hod

změna

USW

4.B (2.sk)

(202)

 

Brožová Simona

3.hod

supl. (Mou)

HOZ

3.C

(002)

 

Cejnarová Aneta

2.hod

supl. (Mo)

UCE

2.A (1.sk)

(303)

 

Fridrich Pavel

6.hod

změna

ANJ

1.F (2.sk)

(J2)

 

Halfarová Lenka

4.hod

supl. (Mo)

EKO

2.F

(212)

 

Horáčková Hana

6.hod

odpadá

RUJ

4.C (1.sk)

 

změna hodiny

Hrušková Věra

5.hod

supl. (Stá)

UCE

2.D (1.sk)

(321)

 
 

6.hod

supl. (Stá)

UCE

3.A (1.sk)

(107)

 

Jelínková Zuzana

2.hod

supl. (Hum)

TEV

2.D (Dív)

(T)

 

Kojanová Michaela

7.hod

odpadá

TEV

1.C (Dív)

 

jiný duvod

Kuželková Lucie

5.hod

supl. (Mo)

ANJ

3.D (2.sk)

(S3)

 

Lisá Šimona

3.hod

supl. (Brb)

CJK

1.E (1.sk)

(303)

 

Loeblová Martina

5.hod

supl. (Brb)

CJK

1.E (2.sk)

(303)

 

McIntoshová Vendula

7.hod

navíc

TřH

1.B

(412)

 

Pernicová Jana

6.hod

supl. (Brb)

LIT

1.E

(303)

 

Sedláčková Milena

6.hod

supl. (Hum)

TEV

3.D (Dív)

(12)

 

Staňková Lenka

2.hod

supl. (Kuž)

AJZ

4.B (AJZ2)+

(J2)

 

Štěpánová Květoslava

3.hod

supl. (Mo)

EKO

2.A

(105)

 
 

5.hod

přesun <<

EKO

4.C

(115)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

EKO

4.C

 

na 5.hod

Tomáš Miloš

2.hod

supl. (Brb)

SPV

3.F

(204)

 

Vraná Brigita

3.hod

změna

MAT

1.F

(315)

 

Zapletalová Blanka

4.hod

supl. (Hum)

MAT

4.C

(115)

 

Zunová Jana

6.hod

supl. (Mou)

HOZ

2.A

(105)

 
 

7.hod

změna

UCE

3.D (2.sk)

(103)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

7.hod

TřH

 

(412)

navíc

McIntoshová Vendula

 

1.E

3.hod

CJK

1.sk

(303)

supluje

Lisá Šimona

(Brb)

 

5.hod

CJK

2.sk

(303)

supluje

Loeblová Martina

(Brb)

 

6.hod

LIT

 

(303)

supluje

Pernicová Jana

(Brb)

1.F

3.hod

MAT

 

(315)

změna

Vraná Brigita

 
 

6.hod

ANJ

2.sk

(J2)

změna

Fridrich Pavel

 

2.A

2.hod

UCE

1.sk

(303)

supluje

Cejnarová Aneta

(Mo)

 

3.hod

EKO

 

(105)

supluje

Štěpánová Květoslava

(Mo)

 

6.hod

HOZ

 

(105)

supluje

Zunová Jana

(Mou)

2.D

2.hod

TEV

Dív

(T)

supluje

Jelínková Zuzana

(Hum)

 

5.hod

UCE

1.sk

(321)

supluje

Hrušková Věra

(Stá)

2.F

4.hod

EKO

 

(212)

supluje

Halfarová Lenka

(Mo)

3.A

1.hod

HOZ

   

odpadá

 

(Mou)

 

6.hod

UCE

1.sk

(107)

supluje

Hrušková Věra

(Stá)

3.C

3.hod

HOZ

 

(002)

supluje

Brožová Simona

(Mou)

3.D

1.hod

EKO

1.sk

 

odpadá

 

(Mo)

 

5.hod

ANJ

2.sk

(S3)

supluje

Kuželková Lucie

(Mo)

 

6.hod

TEV

Dív

(12)

supluje

Sedláčková Milena

(Hum)

 

7.hod

UCE

2.sk

(103)

změna

Zunová Jana

 

3.E

7.hod

HOZ

   

odpadá

 

(Mou)

3.F

2.hod

SPV

 

(204)

supluje

Tomáš Miloš

(Brb)

 

7.hod

UCE

1.sk

 

odpadá

 

(Stá)

4.B

2.hod

AJZ

AJZ2

(J2)

supluje

Staňková Lenka

(Kuž)

 

7.hod

USW

2.sk

(202)

změna

Dvořáčková Renata

(McI)

4.C

2.hod

AJZ

AJZ2

(J2)

supluje

Staňková Lenka

(Kuž)

 

4.hod

MAT

 

(115)

supluje

Zapletalová Blanka

(Hum)

 

5.hod

EKO

 

(115)

přesun <<

Štěpánová Květoslava

z 7.hod

 

6.hod

USW

1.sk

(202)

změna

Dvořáčková Renata

(Hk)

 

7.hod

EKO

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

 

Suplování:   Úterý 2.11.2021

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.A

                   

jiný

 

1.B

                   

jiný

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Dvořáčková Renata

2.hod

odpadá

USW

4.B (2.sk)

 

změna hodiny

 

3.hod

odpadá

USW

4.B (2.sk)

 

změna hodiny

 

4.hod

odpadá

USW

4.C (1.sk)

 

změna hodiny

 

5.hod

odpadá

USW

4.C (1.sk)

 

změna hodiny

Brabcová Klára

1.hod

přesun >>

LIT

1.B

 

na 5.hod

 

3.hod

přesun <<

CJK

1.E

(304)

z 5.11. 7.hod

 

5.hod

přesun <<

LIT

1.B

(412)

z 1.hod

Cejnarová Aneta

5.hod

přesun <<

EKO

4.A

(103)

z 5.11. 1.hod

Horáčková Hana

4.hod

změna

RUJ

4.C (1.sk)

(202)

 

Jelínková Zuzana

11.hod

odpadá

TEV

1.B (TEVh)+

 

jiný duvod

Ježová Romana

3.hod

změna

SPJ

4.B (2.sk)

(202)

 

Kosová Jana

2.hod

supl. (Vra)

MAT

2.F

(212)

 

McIntoshová Vendula

2.hod

změna

ANJ

4.B (2.sk)

(202)

 

Michálková Martina

4.hod

supl. (Koj)

SPV

1.E

(Sál)

 

Molnárová Lucie

3.hod

supl. (Stá)

EKO

3.A

(107)

 

Plzák Lukáš

3.hod

supl. (Koj)

SPV

3.C

(002)

 

Štěpánová Květoslava

2.hod

supl. (Stá)

UCE

2.C (1.sk)

(203)

 
 

5.hod

změna

EKO

4.C (1.sk)

(202)

 

Tomanová Zdeňka

6.hod

supl. (Vra)

MAT

1.F

(315)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

1.hod

LIT

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

5.hod

LIT

 

(412)

přesun <<

Brabcová Klára

z 1.hod

1.E

3.hod

CJK

 

(304)

přesun <<

Brabcová Klára

z 5.11. (Pá) 7.hod

 

4.hod

SPV

 

(Sál)

supluje

Michálková Martina

(Koj)

1.F

6.hod

MAT

 

(315)

supluje

Tomanová Zdeňka

(Vra)

2.C

2.hod

UCE

1.sk

(203)

supluje

Štěpánová Květoslava

(Stá)

2.E

1.hod

FYZ

   

odpadá

 

(Vra)

2.F

2.hod

MAT

 

(212)

supluje

Kosová Jana

(Vra)

3.A

3.hod

EKO

 

(107)

supluje

Molnárová Lucie

(Stá)

3.C

3.hod

SPV

 

(002)

supluje

Plzák Lukáš

(Koj)

4.A

5.hod

EKO

 

(103)

přesun <<

Cejnarová Aneta

z 5.11. (Pá) 1.hod

4.B

2.hod

ANJ

2.sk

(202)

změna

McIntoshová Vendula

(Dv)

 

3.hod

SPJ

2.sk

(202)

změna

Ježová Romana

(Dv)

 

6.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

 

7.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

4.C

4.hod

RUJ

1.sk

(202)

změna

Horáčková Hana

(Dv)

 

5.hod

EKO

1.sk

(202)

změna

Štěpánová Květoslava

(Dv)

 

6.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

 

7.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

4.D

6.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

 

7.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

4.E

6.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

 

7.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

4.F

6.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

 

7.hod

POP

POP

 

odpadá

 

(Stá)

 

 

Suplování:   Středa 3.11.2021

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.A

jiný

                     

1.B

 

jiný

                   

1.E

             

jiný

       

1.F

             

jiný

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Dvořáčková Renata

1.hod

změna

USW

4.B (2.sk)

(108)

 

Jelínková Zuzana

1.hod

odpadá

TEV

1.A (Dív)

 

jiný duvod

Ježová Romana

1.hod

odpadá

SPJ

4.B (2.sk)

 

změna hodiny

Kalina Lukáš

7.hod

přesun >>

INF

2.E (2.sk)

 

na 5.11. 2.hod

Martínková Tereza

2.hod

odpadá

TEV

1.B (Dív)

 

jiný duvod

 

8.hod

odpadá

TEV

1.F (TEVh)+

 

jiný duvod

Změny v rozvrzích tříd:

2.B

2.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ja)

2.E

1.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ja)

 

7.hod

INF

2.sk

 

přesun >>

 

na 5.11. (Pá) 2.hod

4.B

1.hod

USW

2.sk

(108)

změna

Dvořáčková Renata

(Jež)

 

 

Suplování:   Čtvrtek 4.11.2021

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.C

                 

jiný

   

1.D

                 

jiný

   

1.E

 

jiný

                   

1.F

jiný

                     

Změny v rozvrzích učitelů:

Dvořáčková Renata

1.hod

změna

USW

4.C (1.sk)

(202)

 

Humler Martin

10.hod

odpadá

TEV

1.C (TEVh)+

 

jiný duvod

Ježová Romana

2.hod

supl. (Brb)

CJK

4.D

(112)

 

Kuželková Lucie

6.hod

supl. (Brb)

CJK

1.B (2.sk)

(321)

 

Martínková Tereza

1.hod

odpadá

TEV

1.F (Dív)

 

jiný duvod

 

2.hod

odpadá

TEV

1.E (Dív)

 

jiný duvod

Michálková Martina

4.hod

supl. (Brb)

CJK

4.A

(103)

 

Pernicová Jana

3.hod

supl. (Brb)

CJK

1.B (1.sk)

(412)

 

Štěpánová Květoslava

1.hod

odpadá

EKO

4.C (1.sk)

 

změna hodiny

Vraná Brigita

5.hod

změna

FYZ

1.F

(315)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

3.hod

CJK

1.sk

(412)

supluje

Pernicová Jana

(Brb)

 

6.hod

CJK

2.sk

(321)

supluje

Kuželková Lucie

(Brb)

1.F

5.hod

FYZ

 

(315)

změna

Vraná Brigita

 

2.A

2.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ja)

2.C

1.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ja)

4.A

4.hod

CJK

 

(103)

supluje

Michálková Martina

(Brb)

4.C

1.hod

USW

1.sk

(202)

změna

Dvořáčková Renata

(Štp)

4.D

2.hod

CJK

 

(112)

supluje

Ježová Romana

(Brb)

 

 

Suplování:   Pátek 5.11.2021

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.D

       

jiný

             

Změny v rozvrzích učitelů:

Brabcová Klára

7.hod

přesun >>

CJK

1.E

 

na 2.11. 3.hod

Cejnarová Aneta

1.hod

přesun >>

EKO

4.A

 

na 2.11. 5.hod

Kalina Lukáš

2.hod

přesun <<

INF

2.E (2.sk)

(108)

z 3.11. 7.hod

Martínková Tereza

5.hod

odpadá

TEV

1.D (Dív)

 

jiný duvod

Tůmová Alena

2.hod

navíc

UCE

2.E (1.sk)

(304)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.E

7.hod

CJK

   

přesun >>

 

na 2.11. (Út) 3.hod

2.D

1.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ja)

2.E

2.hod

INF

2.sk

(108)

přesun <<

Kalina Lukáš

z 3.11. (St) 7.hod

 

2.hod

UCE

1.sk

(304)

navíc

Tůmová Alena

 
 

2.hod

CHE

   

odpadá

 

(Ja)

4.A

1.hod

EKO

   

přesun >>

 

na 2.11. (Út) 5.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři